RDMA 0160

แหวนชาย,แหวนเพชรชาย,แหวนแต่งงาน,แหวนเพชรชูเม็ดเดียว,แหวนชู,แหวนชูเม็ดเดียว,แหวนล้อม,แหวนเพชรล้อม,แหวนบ่าข้าง,แหวนมีบ่าข้าง,แหวนเพชรบ่าข้าง,แหวนเพชรมีบ่าข้าง

เพชรกลาง 0.18 กะรัต น้ำ 99 ความสะอาด VVS
เหลี่ยม Heart & Arrow ทุกเม็ด
ตัวเรือน ทองคำ 18 k หรือ ทองขาว 18 k

RDMA 0160