PROMOTION

โปรแหวนคู่ Classic ราคาพิเศษคู่ละ 24,900 บาท

แหวนหญิง เพชรรวม 0.15 ct น้ำ 99 E colour สะอาด vvs ตัวเรือน 75%18K

แหวนชาย เพชร 0.02 ct น้ำ 99 E colour สะอาด vvs ตัวเรือน 37%9K 

** ปรัปตัวเรือนชาย เป็น 75% 18K เพิ่มเพียง 5,000 บาท ** สลักชื่อครั้งแรกฟรี 

** แหวนหญิง ขนาดเกิน 52 ชายเกิน 57 เพิ่มขนาดละ 500 บาท  ** Supersave Promotion ไม่ร่วมเปลี่ยนแบบ

โปรแหวนคู่ Classic ราคาพิเศษคู่ละ 27,900 บาท

แหวนหญิง เพชรรวม 0.10 ct น้ำ 99 E colour สะอาด vvs ตัวเรือน 75%18K

แหวนชาย เพชร 0.08 ct น้ำ 99 E colour สะอาด vvs ตัวเรือน 37%9K 

** ตัวเรือนเลือกได้ สามเนื้อ White gold , Yellow gold หรือ Rose gold ราคาเท่ากัน ** ปรัปตัวเรือนชาย เป็น 75% 18K เพิ่มเพียง 10,000 บาท ** สลักชื่อครั้งแรกฟรี  ** แหวนหญิง ขนาดเกิน 52 ชายเกิน 57 เพิ่มขนาดละ 500 บาท  ** Supersave Promotion ไม่ร่วมเปลี่ยนแบบ

โปรแหวนคู่ Mix & Match ราคาพิเศษคู่ละ 29,900 บาท

แหวนหญิง เพชรรวม 0.20 ct ( เพชรกลาง 0.10 ct ) น้ำ 99 E colour สะอาด vvs ตัวเรือน 75%18K

แหวนชาย เพชร 0.02 ct น้ำ 99 E colour สะอาด vvs ตัวเรือน 37%9K 

** ปรัปตัวเรือนชาย เป็น 75% 18K เพิ่มเพียง 5,000 บาท ** สลักชื่อครั้งแรกฟรี 

** แหวนหญิง ขนาดเกิน 52 ชายเกิน 57 เพิ่มขนาดละ 500 บาท  ** Supersave Promotion ไม่ร่วมเปลี่ยนแบบ

โปรโมชั่นแหวนคู่แต่งงาน ใบเซอร์ GIA ราคาพิเศษ

แหวนแต่งงานชาย-หญิงราคาสุดคุ้ม เริ่มเพียง 41,900.-

ตัวเรือน เลือกได้ 3 เนื้อ White gold, Yellow Gold และ Rose gold ราคาเท่ากัน
แถมกล่องใส่แหวน วงละ 1 ใบ  |  สลักชื่อครั้งแรกฟรี  |  จัดส่งฟรีทั่วไทย
รับบัตรเครดิตและ ช้อปปิ้งออนไลน์

 ลูกค้าสนใจเสปค หรือแบบอื่นๆ สอบถามเพิ่มเติมได้

A1 - โปรพิเศษคู่ละ 🔥41,900 บาท 🔥

(ราคาปรกติ 𝟒𝟖,𝟓𝟎𝟎 บาท)

แหวนหญิง น้ำ 𝟏𝟎𝟎 ใบเซอร 𝐆𝐈𝐀 กลาง 𝟎.𝟏𝟖 𝐜𝐭 𝐃 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐮𝐫 𝐕𝐕𝐒𝟐 𝟑𝐄𝐗 𝐍𝐨𝐧𝐞 𝐅𝐥𝐮 ใบเซอร์ 𝐆𝐈𝐀 เหลี่ยม 𝐇&𝐀  เพชรข้าง 𝟎.𝟎𝟖 𝐜𝐭 รวมทั้งวง 𝟎.𝟐𝟔 𝐜𝐭 ตัวเรือน 𝟕𝟓%𝟏𝟖𝐊

แถมแหวนชาย เพชร 𝟎.𝟎𝟓 𝐜𝐭 น้ำ 𝟗𝟗 𝐄 𝐜𝐨𝐥𝐨𝐮𝐫 สะอาด 𝐕𝐕𝐒 เหลี่ยม 𝐇&𝐀 ตัวเรือน 𝟑𝟕% 𝟗𝐊

ตัวเรือน เลือกได้สามเนื้อ 𝐘𝐞𝐥𝐥𝐨𝐰 𝐠𝐨𝐥𝐝, 𝐖𝐡𝐢𝐭𝐞 𝐠𝐨𝐥𝐝 หรือ 𝐑𝐨𝐬𝐞 𝐠𝐨𝐥𝐝 ราคาเท่ากัน

** ปรัปตัวเรือนชาย เป็น 18K เพิ่ม 7000 บาท ** สลักชื่อครั้งแรกฟรี  ** แหวนหญิง ขนาดเกิน 52 ชายเกิน 57 เพิ่มขนาดละ 500 บาท  ** Supersave Promotion ไม่ร่วมเปลี่ยนแบบ

A2 - โปรพิเศษคู่ละ 🔥41,900 บาท 🔥

(ราคาปรกติ 𝟒𝟖,𝟓𝟎𝟎 บาท)

แหวนหญิง น้ำ 𝟏𝟎𝟎 ใบเซอร 𝐆𝐈𝐀 กลาง 𝟎.𝟏𝟖 𝐜𝐭 𝐃 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐮𝐫 𝐕𝐒𝟏 𝟑𝐄𝐗 𝐍𝐨𝐧𝐞 𝐅𝐥𝐮 ใบเซอร์ 𝐆𝐈𝐀 เหลี่ยม 𝐇&𝐀 เพชรข้าง 𝟎.𝟏𝟐 𝐜𝐭 รวมทั้งวง 𝟎.𝟑𝟎 𝐜𝐭 ตัวเรือน 𝟕𝟓%𝟏𝟖𝐊

แถมแหวนชาย เพชร 𝟎.𝟎𝟓 𝐜𝐭 น้ำ 𝟗𝟗 𝐄 𝐜𝐨𝐥𝐨𝐮𝐫 สะอาด 𝐕𝐕𝐒 เหลี่ยม 𝐇&𝐀 ตัวเรือน 𝟑𝟕% 𝟗𝐊

ตัวเรือน เลือกได้สามเนื้อ 𝐘𝐞𝐥𝐥𝐨𝐰 𝐠𝐨𝐥𝐝, 𝐖𝐡𝐢𝐭𝐞 𝐠𝐨𝐥𝐝 หรือ 𝐑𝐨𝐬𝐞 𝐠𝐨𝐥𝐝 ราคาเท่ากัน

** ปรัปตัวเรือนชาย เป็น 18K เพิ่ม 7000 บาท  ** สลักชื่อครั้งแรกฟรี  ** แหวนหญิง ขนาดเกิน 52 ชายเกิน 57 เพิ่มขนาดละ 500 บาท  ** Supersave Promotion ไม่ร่วมเปลี่ยนแบบ

A3 - โปรพิเศษคู่ละ 🔥41,900 บาท 🔥

(ราคาปรกติ 𝟒𝟖,𝟓𝟎𝟎 บาท)

แหวนหญิง น้ำ 𝟏𝟎𝟎 ใบเซอร 𝐆𝐈𝐀 กลาง 𝟎.𝟐𝟎 𝐜𝐭 𝐃 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐮𝐫 𝐕𝐕𝐒𝟐 𝟑𝐄𝐗 𝐍𝐨𝐧𝐞 𝐅𝐥𝐮 ใบเซอร์ 𝐆𝐈𝐀 เหลี่ยม 𝐇&𝐀 เพชรข้าง 𝟎.𝟎𝟒 𝐜𝐭 รวมทั้งวง 𝟎.𝟐𝟒 𝐜𝐭 ตัวเรือน 𝟕𝟓%𝟏𝟖𝐊

แถมแหวนชาย เพชร 𝟎.𝟎𝟓 𝐜𝐭 น้ำ 𝟗𝟗 𝐄 𝐜𝐨𝐥𝐨𝐮𝐫 สะอาด 𝐕𝐕𝐒 เหลี่ยม 𝐇&𝐀 ตัวเรือน 𝟑𝟕% 𝟗𝐊

ตัวเรือน เลือกได้สามเนื้อ 𝐘𝐞𝐥𝐥𝐨𝐰 𝐠𝐨𝐥𝐝, 𝐖𝐡𝐢𝐭𝐞 𝐠𝐨𝐥𝐝 หรือ 𝐑𝐨𝐬𝐞 𝐠𝐨𝐥𝐝 ราคาเท่ากัน

** ปรัปตัวเรือนชาย เป็น 18K เพิ่ม 7000 บาท  ** สลักชื่อครั้งแรกฟรี  ** แหวนหญิง ขนาดเกิน 52 ชายเกิน 57 เพิ่มขนาดละ 500 บาท  ** Supersave Promotion ไม่ร่วมเปลี่ยนแบบ

B1 - โปรพิเศษคู่ละ 🔥50,500 บาท 🔥

(ราคาปรกติ 56,500 บาท)

แหวนหญิง น้ำ 𝟏𝟎𝟎 ใบเซอร 𝐆𝐈𝐀 กลาง 𝟎.𝟑𝟎 𝐜𝐭 𝐃 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐮𝐫 𝐕𝐒𝟏 𝟑𝐄𝐗 𝐍𝐨𝐧𝐞 𝐅𝐥𝐮 ใบเซอร์ 𝐆𝐈𝐀 เหลี่ยม 𝐇&𝐀 เพชรข้าง 𝟎.𝟎𝟒 𝐜𝐭 รวมทั้งวง 𝟎.𝟑𝟒 𝐜𝐭 ตัวเรือน 𝟕𝟓%𝟏𝟖𝐊

แถมแหวนชาย เพชร 𝟎.𝟎𝟓 𝐜𝐭 น้ำ 𝟗𝟗 𝐄 𝐜𝐨𝐥𝐨𝐮𝐫 สะอาด 𝐕𝐕𝐒 เหลี่ยม 𝐇&𝐀 ตัวเรือน 𝟑𝟕% 𝟗𝐊
 
ตัวเรือน เลือกได้สามเนื้อ 𝐘𝐞𝐥𝐥𝐨𝐰 𝐠𝐨𝐥𝐝, 𝐖𝐡𝐢𝐭𝐞 𝐠𝐨𝐥𝐝 หรือ 𝐑𝐨𝐬𝐞 𝐠𝐨𝐥𝐝 ราคาเท่ากัน

** ปรัปตัวเรือนชาย เป็น 18K เพิ่ม 7000 บาท  ** สลักชื่อครั้งแรกฟรี  ** แหวนหญิง ขนาดเกิน 52 ชายเกิน 57 เพิ่มขนาดละ 500 บาท  ** Supersave Promotion ไม่ร่วมเปลี่ยนแบบ

B2 - โปรพิเศษคู่ละ 🔥50,500 บาท 🔥

(ราคาปรกติ 56,500 บาท)

แหวนหญิง น้ำ 𝟏𝟎𝟎 ใบเซอร 𝐆𝐈𝐀 กลาง 𝟎.𝟑𝟎 𝐜𝐭 𝐃 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐮𝐫 𝐕𝐒𝟏 𝟑𝐄𝐗 𝐍𝐨𝐧𝐞 𝐅𝐥𝐮 ใบเซอร์ 𝐆𝐈𝐀 เหลี่ยม 𝐇&𝐀 เพชรข้าง 𝟎.𝟎𝟑 𝐜𝐭 รวมทั้งวง 𝟎.𝟑𝟑 𝐜𝐭 ตัวเรือน 𝟕𝟓%𝟏𝟖𝐊

แถมแหวนชาย เพชร 𝟎.𝟎𝟓 𝐜𝐭 น้ำ 𝟗𝟗 𝐄 𝐜𝐨𝐥𝐨𝐮𝐫 สะอาด 𝐕𝐕𝐒 เหลี่ยม 𝐇&𝐀 ตัวเรือน 𝟑𝟕% 𝟗𝐊
 
ตัวเรือน เลือกได้สามเนื้อ 𝐘𝐞𝐥𝐥𝐨𝐰 𝐠𝐨𝐥𝐝, 𝐖𝐡𝐢𝐭𝐞 𝐠𝐨𝐥𝐝 หรือ 𝐑𝐨𝐬𝐞 𝐠𝐨𝐥𝐝 ราคาเท่ากัน

** ปรัปตัวเรือนชาย เป็น 18K เพิ่ม 7000 บาท. ** สลักชื่อครั้งแรกฟรี. ** แหวนหญิง ขนาดเกิน 52 ชายเกิน 57 เพิ่มขนาดละ 500 บาท. ** Supersave Promotion ไม่ร่วมเปลี่ยนแบบ

C1 - โปรพิเศษคู่ละ 🔥48,500 บาท 🔥

(ราคาปรกติ 56,500 บาท)

แหวนหญิง ใบเซอร 𝐆𝐈𝐀 เพชร 𝟎.𝟒𝟎 𝐜𝐭 𝐅 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐮𝐫 𝐕𝐒𝟏 𝟑𝐄𝐗 𝐍𝐨𝐧𝐞 𝐅𝐥𝐮 ใบเซอร์ 𝐆𝐈𝐀 เหลี่ยม 𝐇&𝐀 ตัวเรือน 𝟕𝟓%𝟏𝟖𝐊
** สนใจขนาดเพชรเสปคอื่นๆสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะ

แถมแหวนชาย เพชร 𝟎.𝟎𝟓 𝐜𝐭 น้ำ 𝟗𝟗 𝐄 𝐜𝐨𝐥𝐨𝐮𝐫 สะอาด 𝐕𝐕𝐒 เหลี่ยม 𝐇&𝐀 ตัวเรือน 𝟑𝟕% 𝟗𝐊
 
ตัวเรือน เลือกได้สามเนื้อ 𝐘𝐞𝐥𝐥𝐨𝐰 𝐠𝐨𝐥𝐝, 𝐖𝐡𝐢𝐭𝐞 𝐠𝐨𝐥𝐝 หรือ 𝐑𝐨𝐬𝐞 𝐠𝐨𝐥𝐝 ราคาเท่ากัน

** ปรัปตัวเรือนชาย เป็น 18K เพิ่ม 7000 บาท. ** สลักชื่อครั้งแรกฟรี. ** แหวนหญิง ขนาดเกิน 52 ชายเกิน 57 เพิ่มขนาดละ 500 บาท. ** Supersave Promotion ไม่ร่วมเปลี่ยนแบบ

Promotion One & only

ราคาพิเศษสุดคู่ละ 33,900 บาท

โปรโมชั่นแหวนคู่แต่งงาน E color น้ำ 99 เหลี่ยม Ideal Perfect Cut Hearts And Arrows

Promotion One & Only มี 6 สไตล์

Promotion One & Only

W22 & M25

Promotion One & Only W22

เพชรกลาง 0.08 กะรัต เพชรบ่าข้างรวม 0.14 กะรัต E colour น้ำ99 ความสะอาด VVS
เหลี่ยม Heart & Arrow ทุกเม็ด
น้ำหนักเพชรรวม 0.22 กระรัต
ตัวเรือน Yellow gold 18k , White gold 18k หรือ  Pink gold 18k

Promotion One & Only M25

เพชรกลาง 0.08 กระรัต E colour น้ำ99 ความสะอาด VVS
เหลี่ยม Heart & Arrow ทุกเม็ด
ตัวเรือน Yellow gold 9k , White gold 9k หรือ  Pink gold 9k

Promotion One & Only

W24 & M24

Promotion One & Only W24

เพชรกลาง 0.10 กะรัต เพชรบ่าข้างรวม 0.10 กะรัต E colour น้ำ99 ความสะอาด VVS
เหลี่ยม Heart & Arrow ทุกเม็ด
น้ำหนักเพชรรวม 0.20 กระรัต
ตัวเรือน Yellow gold 18k , White gold 18k หรือ  Pink gold 18k

Promotion One & Only M24

เพชรกลาง 0.08 กระรัต E colour น้ำ99 ความสะอาด VVS
เหลี่ยม Heart & Arrow ทุกเม็ด
ตัวเรือน Yellow gold 9k , White gold 9k หรือ  Pink gold 9k

Promotion One & Only

W25 & M23

Promotion One & Only W25

เพชรกลาง 0.17 กะรัต E colour น้ำ99 ความสะอาด VVS
เหลี่ยม Heart & Arrow ทุกเม็ด
ตัวเรือน Yellow gold 18k , White gold 18k หรือ  Pink gold 18k

Promotion One & Only M23

เพชรกลาง 0.08 กระรัต E colour น้ำ99 ความสะอาด VVS
เหลี่ยม Heart & Arrow ทุกเม็ด
ตัวเรือน Yellow gold 9k , White gold 9k หรือ  Pink gold 9k

Promotion One & Only

W23 & M22

Promotion One & Only W23

เพชรกลาง 0.13 กะรัต เพชรบ่าข้างรวม 0.07 กะรัต E colour น้ำ99 ความสะอาด VVS
เหลี่ยม Heart & Arrow ทุกเม็ด
น้ำหนักเพชรรวม 0.20 กระรัต
ตัวเรือน Yellow gold 18k , White gold 18k หรือ  Pink gold 18k

Promotion One & Only M22

เพชรกลางรวม 0.06 กระรัต E colour น้ำ99 ความสะอาด VVS
เหลี่ยม Heart & Arrow ทุกเม็ด
ตัวเรือน Yellow gold 9k , White gold 9k หรือ  Pink gold 9k

Promotion Triple Excellent

D Love Collection

แหวนหมั้นเพชร D color น้ำ 100 ใบเซอร์ GIA เหลี่ยม Ideal Perfect Cut Hearts And Arrows

ราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง 24,900 บาท

D Love Collection มี 6 Series

ราคาพิเศษ 32,900 บาท

PROMOTION D LOVE V1

เพชรกลาง 0.25 กระรัต D color น้ำ100 VS1 3EXCELLENT Non-Fluorescence ใบเซอร์ GIA เหลี่ยม Hearts & Arrows, เพรชข้างรวม 0.02 กระรัต น้ำหนักรวม 0.27 กระรัต, ตัวเรือน ทองขาว 18k, ทองคำ 18k หรือ ทองชมพู 18k

ราคาพิเศษ 24,900 บาท

PROMOTION D LOVE V2

 

เพชรกลาง 0.18 กระรัต D color น้ำ100 VVS2 3EXCELLENT Non-Fluorescence, ใบเซอร์ GIA เหลี่ยม Hearts & Arrows, เพรชข้างรวม 0.02 กระรัต น้ำหนักรวม 0.20 กระรัต, ตัวเรือน ทองขาว 18k , ทองคำ 18k หรือ ทองชมพู 18k

ราคาพิเศษ 26,900 บาท

PROMOTION D LOVE V3

เพชรกลาง 0.18 กระรัต D color น้ำ100 VVS2 3EXCELLENT Non-Fluorescence, ใบเซอร์ GIA เหลี่ยม Hearts & Arrows, เพรชข้างรวม 0.04 กระรัต น้ำหนักรวม 0.22 กระรัต, ตัวเรือน ทองขาว 18k , ทองคำ 18k หรือ ทองชมพู 18k

ราคาพิเศษ 26,900 บาท

PROMOTION D LOVE V5

เพชรกลาง 0.18 กระรัต D color น้ำ100 VVS2 3EXCELLENT Non-Fluorescence, ใบเซอร์ GIA เหลี่ยม Hearts & Arrows, ตัวเรือน ทองขาว 18k , ทองคำ 18k หรือ ทองชมพู 18k

ราคาพิเศษ 33,900 บาท

PROMOTION MINI LOVE

เพชรกลาง 0.20 กระรัต D color น้ำ100 VVS2 3EXCELLENT Non-Fluorescence, ใบเซอร์ GIA เหลี่ยม Hearts & Arrows, เพชรข้างรวม 0.13 กระรัต น้ำหนักรวม 0.33 กระรัต, ตัวเรือน ทองขาว 18k , ทองคำ 18k หรือ ทองชมพู 18k

ราคาพิเศษ 43,900 บาท

PROMOTION ONE LOVE

เพชรกลาง 0.30 กระรัต D color น้ำ100 VS2 3EXCELLENT Non-Fluorescence, ใบเซอร์ GIA เหลี่ยม Hearts & Arrows, เพชรข้างรวม 0.15 กระรัต น้ำหนักรวม 0.45 กระรัต, ตัวเรือน ทองขาว 18k , ทองคำ 18k หรือ ทองชมพู 18k

Promotion Love All The Time

แหวนแต่งงานชาย-หญิงราคาสุดคุ้ม

แหวนเพชรหญิง D color น้ำ 100 ใบเซอร์ GIA, 3Excellents Non-fluorescence, เหลี่ยม Ideal Perfect Cut Hearts And Arrows

ราคาพิเศษคู่ละ 5,900.- X 10 เดือน

ราคาพิเศษคู่ละ 5,900 บาท X 10 เดือน

PROMOTION All The Time Love G1

เพชรกลาง 0.30 กระรัต D color น้ำ100 VS1 3EXCELLENT Non-Fluorescence, ใบเซอร์ GIA เหลี่ยม Ideal Perfect Cut Hearts & Arrows, เพรชข้างรวม 0.02 กระรัต น้ำหนักรวม 0.32 กระรัต, ตัวเรือน ทองขาว 18k , ทองคำ 18k หรือ ทองชมพู 18k

PROMOTION All The Time Love B1

เพชรกลาง 0.12 กระรัต E color น้ำ99 ความสะอาด VVS, เหลี่ยม Ideal Perfect Cut Hearts & Arrows, ตัวเรือน ทองขาว 9k , ทองคำ 9k หรือ ทองชมพู 9k

ราคาพิเศษคู่ละ 6,200 บาท X 10 เดือน

PROMOTION All The Time Love G2

เพชรกลาง 0.30 กระรัต D color น้ำ100 VS1 3EXCELLENT Non-Fluorescence, ใบเซอร์ GIA เหลี่ยม Ideal Perfect Cut Hearts & Arrows, เพรชข้างรวม 0.04 กระรัต น้ำหนักรวม 0.34 กระรัต, ตัวเรือน ทองขาว 18k , ทองคำ 18k หรือ ทองชมพู 18k

PROMOTION All The Time Love B2

เพชรกลาง 0.12 กระรัต E color น้ำ99 ความสะอาด VVS, เหลี่ยม Ideal Perfect Cut Hearts & Arrows, ตัวเรือน ทองขาว 9k , ทองคำ 9k หรือ ทองชมพู 9k

Promotion

Vijittra’s Signature D Color

แหวนเพชรหญิง D color น้ำ 100 ใบเซอร์ GIA , ความสะอาด VVS2 3EXCELLENT Non-Fluorescence, เหลี่ยม Ideal Perfect Hearts And Arrows

ราคาสุดพิเศษ 6,290 บาท X 10 เดือน

Vijittra’s Signature D Color

ราคาลดพิเศษ 6,290 บาท X 10 เดือน

เพชรกลาง 0.30 กะรัต ใบรับประกัน GIA D colour, น้ำ 100 ความสะอาด VVS2 3EXCELLENTS NON-FLUORESCENE, น้ำหนักเพชรรวม 0.70 กะรัต , ตัวเรือน ทองขาว 18 k , ทองคำ 18k หรือ ทองชมพู 18k