สร้อยเพชร ทรงหยดน้ำ

สร้อยคอ, สร้อยคอเพชร,จี้, จี้เพชร

เพชรรวม 1.20 ct

น้ำ 99 E colour, สะอาด vvs

เรือน white gold 75%18K

PDWG-000003 , , , ,