PRO HALO CLASSIC

แหวนหญิง,แหวนเพชรหญิง,แหวนแต่งงาน,แหวนหมั้น,แหวนเพชรชูเม็ดเดียว,แหวนชู,แหวนชูเม็ดเดียว,แหวนล้อม,แหวนเพชรล้อม,แหวนบ่าข้าง,แหวนมีบ่าข้าง,แหวนเพชรบ่าข้าง,แหวนเพชรมีบ่าข้าง

เพชรกลาง 0.15 กะรัต เพชรล้อมและบ่าข้าง 0.21 กะรัต E color น้ำ 99 ความสะอาด VVS

เหลี่ยม Hearts & Arrows ทุกเม็ด

น้ำหนักเพชรรวม 0.36 กะรัต

ตัวเรือน ทองคำ 18 K , ทองขาว 18 K และ ทองชมพู 18 K

RDGA-8155-1-1-1-1 , ,