Promotion 19

แหวนหญิง,แหวนเพชรหญิง,แหวนแต่งงาน,แหวนหมั้น,แหวนเพชรชูเม็ดเดียว,แหวนชู,แหวนชูเม็ดเดียว,แหวนล้อม,แหวนเพชรล้อม,แหวนบ่าข้าง,แหวนมีบ่าข้าง,แหวนเพชรบ่าข้าง,แหวนเพชรมีบ่าข้าง

เพชรกลาง 0.30 กะรัต ใบรับประกัน GIA E colour น้ำ99

ความสะอาด VS1 3EXCELLENTS NON-FLUORESCENE

เพชรด้านข้าง 0.02 กะรัต น้ำ 99 ความสะอาด VVS เหลี่ยม Heart & Arrow ทุกเม็ด

น้ำหนักเพชรรวม 0.32 กะรัต

ตัวเรือน ทองขาว 18 k , ทองคำ 18k หรือ ทองชมพู 18k

Promotion 19 ,