Promotion 7

แหวนหญิง,แหวนเพชรหญิง,แหวนแต่งงาน,แหวนหมั้น,แหวนเพชรชูเม็ดเดียว,แหวนชู,แหวนชูเม็ดเดียว,แหวนล้อม,แหวนเพชรล้อม,แหวนบ่าข้าง,แหวนมีบ่าข้าง,แหวนเพชรบ่าข้าง,แหวนเพชรมีบ่าข้าง

เพชรกลาง 0.30 กะรัต ใบCer GIA, E colour น้ำ99
ความสะอาด VS1 3Excellents Non-fluorescene,
เพชรล้อม 0.15 กะรัต น้ำ 99 ความสะอาด VVS เหลี่ยม Heart & Arrow ทุกเม็ด
น้ำหนักเพชรรวม 0.45 กะรัต
ตัวเรือน ทองคำ 18 k หรือ ทองขาว 18 k

Promotion-7 ,