Promotion 1

แหวนหญิง,แหวนเพชรหญิง,แหวนแต่งงาน,แหวนหมั้น,แหวนเพชรชูเม็ดเดียว,แหวนชู,แหวนชูเม็ดเดียว,แหวนล้อม,แหวนเพชรล้อม,แหวนบ่าข้าง,แหวนมีบ่าข้าง,แหวนเพชรบ่าข้าง,แหวนเพชรมีบ่าข้าง

เพชรกลาง 0.30 กะรัต ใบรับประกัน GIA E colour
น้ำ99 ความสะอาด VS1 3EXCELLENTS NON-FLUORESCENE
เหลี่ยม Heart & Arrow ตัวเรือน ทองขาว 18 k,
ทองคำ 18k หรือ ทองชมพู 18k

Promotion-1