Promotion 43 D

แหวนหญิง,แหวนเพชรหญิง,แหวนแต่งงาน,แหวนหมั้น,แหวนเพชรชูเม็ดเดียว,แหวนชู,แหวนชูเม็ดเดียว,แหวนล้อม,แหวนเพชรล้อม,แหวนบ่าข้าง,แหวนมีบ่าข้าง,แหวนเพชรบ่าข้าง,แหวนเพชรมีบ่าข้าง

เพชรกลาง 0.30 กะรัต ใบรับประกัน GIA D colour น้ำ100

ความสะอาด VS2 3EXCELLENTS NON-FLUORESCENE เหลี่ยม Heart & Arrow

ตัวเรือน ทองขาว 18 k , ทองคำ 18k หรือ ทองชมพู 18k

Promotion 43-D , ,