Promotion The True Love 1

แหวนหญิง,แหวนเพชรหญิง,แหวนชาย,แหวนเพชรชาย,แหวนแต่งงาน,แหวนหมั้น,แหวนเพชรชูเม็ดเดียว,แหวนชู,แหวนชูเม็ดเดียว,แหวนล้อม,แหวนเพชรล้อม,แหวนบ่าข้าง,แหวนมีบ่าข้าง,แหวนเพชรบ่าข้าง,แหวนเพชรมีบ่าข้าง,แหวนชาย,แหวนชายเพชร,wedding ring, couple ring

แหวนหญิง The True Love 1
เพชรกลาง 0.14 กะรัต เพชรบ่าข้างรวม 0.06 กะรัต E colour น้ำ99 ความสะอาด VVS
เหลี่ยม Heart & Arrow ทุกเม็ด
น้ำหนักเพชรรวม 0.20 กระรัต
ตัวเรือน ทองขาว 18 k , ทองคำ 18k หรือ ทองชมพู 18k

แหวนชาย The True Love 1
เพชรกลางรวม 0.09 กระรัต E colour น้ำ99 ความสะอาด VVS เหลี่ยม Heart & Arrow ทุกเม็ด
ตัวเรือน ทองขาว 14 k , ทองคำ 14k หรือ ทองชมพู 14k

Promotion The True Love 1